Naša Klinika

Nova usluga - Naša klinika

Nova usluga u Našoj klinici

Ljekar porodične medicine i pneumoftiziolog u Našoj klinici obavlja ambulantne
preglede i preglede na kućnoj adresi, i to:

– Prvi i kontrolni pregled po sistemima
– Dijagnostika i liječenje akutnih poremećaja zdravlja
– Kontrola i praćenje hroničnih poremećaja zdravlja
– EKG i laboratorijska dijagnostika
– Intervencije i procedure davanja parenteralne terapije(davanje injekcija i infuzija)
– Obrada rana
– Očitanje snimka pluća
– Spirometrija
– Konsultacije i savjeti Ijekara
– Izdavanje potvrde o zdravstvenom stanju pacijenta

Mi brinemo o Vašem zdravlju!

📍HILANDARSKA 1, Istočno Sarajevo
+387 57 344 999
+387 57 344 988
+387 65 155 562

Go Back