Naša Klinika

Upoznajte naš tim

Naša klinika - Željko Pavlović

dr Željko Pavlović

ginekolog, onkolog

Medicinski fakultet je završio u Sarajevu 1988. godine, specijalizaciju iz ginekologije i subspecijalizaciju ginekološke onkologije završio na KC Srbije, Beograd i Institut za radiologiju i onkologiju Srbije, Beograd kao i dodatne edukacije iz ultrazvučne dijagnostike, kolposkopije, laparoskopije i uroginekologije.

Naša klinika - Tamara Ivanović

dr Tamara Ivanović

pedijatar, pulmolog

Tamra Ivanović, pedijatar, pulmolog ljekar sa 20 godina bolničkog iskustva u liječenju djece svih uzrasta i različitih patologija. Medicinski fakultet je završila u Novom Sadu. Specijalizaciju iz pedijatrije završila je na Institutu za majku i dete u Beogradu.

Naša klinika - Gordana Šućur

dr Gordana Šućur

specijalista dermatovenerolog, subspecijalista alergolog-imunolog

Naša klinika - Nataša Turuntaš

dr Nataša Turuntaš

specijalista plastične hirurgije

dr Dara Janković

psihotarapeut

Naša klinika - Sara Lubura

dr Sara Lubura

radiolog

dr Ljiljana Salata

infektolog

Dr Ljiljana Salata trenutno je zaposlena u Opštoj bolnici Abdulah Nakaš Sarajevo kao šef sektora za visoko kontagiozne bolesti. Ranija radna iskustva: – JZU Bolnica “Srbija”, Istočno Sarajevo, specijalista infektologije (mart 2017.) – Bolnica Istočno Sarajevo, specijalizant infektologije (novembar 2012. – februar 2017.)

Naša klinika - Anita Kovačević

dr Anita Kovačević

pulmolog

Anita Kovačević, rođena 08.04.1977.god u Visokom, BiH. Osnovnu i srednju školu gimnaziju, završila u Ilijašu. Medicinski fakultet završila 2002.god na Univerzitetu Istočno Sarajevo, Foča. Specijalizaciju iz Pneumoftiziologije 2008. god, a subspecijalizaciju iz Medicinske onkologije 2018. god na Medicinskom fakultetu Sarajevo-UKC Sarajevo.

dr Marko Bukša

kardiolog

Marko Bukša rođen 25.04.1943. u Sarajevu. U penziju je ispraćen kao redovan profesor Medicinskog fakulteta univerziteta u Sarajevu i redovni je član Medicinske Akademije Bosne i Hercegovine. 1988. godine je obranio doktorsku disertaciju na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

dr Bojan Pejović

kardiolog

Kardiološki tim Naše klinike na čelu sa dr Bojanom Pejovićem, specijalistom interne medicine, subspecijalistom kardiologije, stručnjakom sa dugogodišnjim iskustvom iz oblasti kardiologije, bavi se prevencijom, dijagnostikorn i liječenjem srčanih bolesti i bolesti perifernih krvnih sudova.

dr Slaviša Pejić

urolog

Dr Slaviša Pejić rođen je 20.03.1975 god. u Sarajevu. Fakultetsko obrazovanje stekao je 2000 god. na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu. U JZU I. Sarajevo zaposlen je na odjeljenju hirurgije od 2000 god., gdje je dobio i specijalizaciju iz urologije. Specijalizaciju iz urologije završio je 2007 god. u Beogradu na Institutu za urologiju i nefrologije KC Srbije, od kada je i član EAU.

Naša klinika - Vesna Pejić

dr Vesna Arsić - Pejić

neurolog

Dr Vesna Arsić-Pejić rođena 03.10.1974. god. u Kraljevu. Fakultetsko obrazovanje stekla je 2000. god. na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu. Nakon završenog fakulteta radila je u SHP DZ Vrnjačka Banja kao ljekar opšte prakse. U JZU I. Sarajevo radi na odjeljenju neurologije od 2002.god., gdje je dobila i specijalizaciju iz neurologije.

dr Ivana Bjelogrlić Vukobrat

nefrolog

Dr Ivana Vukobrat Bjelogrlić, rođena je 9.6.1982. godine u Sarajevu. Medicinski fakultet završila je 2008. godine u Foči, potom specijalizaciju iz Interne medicine 2014. godine u Kliničkom centru Republike Srpske u Banjoj Luci, a subspecijalizaciju iz oblasti Nefrologije 2021. godine u Kliničkom centru univerziteta u Sarajevu.

dr Miro Stojanović

vaskularni hirurg

Naša klinika - Aleksandra Magazin Golijanin

dr Aleksandra Magazin

fizikalna medicina

dr Melisa Kaljanac Podumljak

genetičke usluge