Naša Klinika

Upoznajte naš tim

dr Zeljko Pavlovic - Naša klinika

dr Željko Pavlović

ginekolog, onkolog

Medicinski fakultet je završio u Sarajevu 1988. godine, specijalizaciju iz ginekologije i subspecijalizaciju ginekološke onkologije završio na KC Srbije, Beograd i Institut za radiologiju i onkologiju Srbije, Beograd kao i dodatne edukacije iz ultrazvučne dijagnostike, kolposkopije, laparoskopije i uroginekologije.

dr Tamara Ivanović - Naša klinika

mr sci Tamara Ivanović

pedijatar, pulmolog

Tamara Ivanović, pedijatar, pulmolog ljekar sa 20 godina bolničkog iskustva u liječenju djece svih uzrasta i različitih patologija. Medicinski fakultet je završila u Novom Sadu. Specijalizaciju iz pedijatrije završila je na Institutu za majku i dete u Beogradu.

Naša klinika - Gordana Šućur

dr Gordana Šućur

specijalista dermatovenerolog, subspecijalista alergolog-imunolog

Preko 20 godina radnog staža u JZU Bolnica "Srbija", i više od 7 godina radnog iskustva u privatnoj praksi. Diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1993.godine. 1999. položila specijalistički ispit iz dermatovenerologije i 2011. ispit iz uže specijalizacije iz alergologije i kliničke imunologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

dr Nataša Turuntaš - Naša klinika

dr Nataša Turuntaš

specijalista plastične hirurgije

2003. godine završila Medicinski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu 2005-2010. godine završila specijalizaciju Plastične i rekonstruktivne hirurgije na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. 2003-2005 Asistent na katendri za Anatomiju u Foči 2010. godine Specijalista u Bolnici "Srbija" Istočno Sarajevo na odjeljenju Hirurgije Od 2016.godine član tima Naše klinike.

mr Dara Janković - Naša klinika

mr Dara Janković

akreditovani psihološki savjetnik, psihoterapeut

Rođena 17. novembar 1979. godine. Studirala na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, Filozofski fakultet Pale. Magistrirala na Filozofskom fakultetu Novi Sad. 2004. – 2017. radila na Psihijatrijskoj klinici Sokolac, odsjek za rehabiltaciju, kao glavni radnookupacioni terapeut za individualni i grupni psihoterapijski rad i psihološko savjetovanje.

dr Sara Lubura - Naša klinika

dr Sara Lubura

specijalista radiologije

dr Ljiljana Salata

specijalista infektologije

Dr Ljiljana Salata trenutno je zaposlena u Opštoj bolnici Abdulah Nakaš Sarajevo kao šef sektora za visoko kontagiozne bolesti. Ranija radna iskustva: – JZU Bolnica “Srbija”, Istočno Sarajevo, specijalista infektologije (mart 2017.) – Bolnica Istočno Sarajevo, specijalizant infektologije (novembar 2012. – februar 2017.)

dr Anita Kovačević - Naša klinika

dr Anita Kovačević

specijalista pneumftiziologije, subspecijalista medicinske onkologije

Anita Kovačević, rođena 08.04.1977.god u Visokom, BiH. Osnovnu i srednju školu gimnaziju, završila u Ilijašu. Medicinski fakultet završila 2002.god na Univerzitetu Istočno Sarajevo, Foča. Specijalizaciju iz Pneumoftiziologije 2008. god, a subspecijalizaciju iz Medicinske onkologije 2018. god na Medicinskom fakultetu Sarajevo-UKC Sarajevo.

dr Marko Bukša - Naša klinika

prof dr Marko Bukša

kardiolog internista

Marko Bukša rođen 25.04.1943. u Sarajevu. U penziju je ispraćen kao redovan profesor Medicinskog fakulteta univerziteta u Sarajevu i redovni je član Medicinske Akademije Bosne i Hercegovine. 1988. godine je obranio doktorsku disertaciju na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

dr Bojan Pejović - Naša klinika

dr Bojan Pejović

kardiolog internista

Kardiološki tim Naše klinike na čelu sa dr Bojanom Pejovićem, specijalistom interne medicine, subspecijalistom kardiologije, stručnjakom sa dugogodišnjim iskustvom iz oblasti kardiologije, bavi se prevencijom, dijagnostikorn i liječenjem srčanih bolesti i bolesti perifernih krvnih sudova.

dr Slaviša Pejić - Naša klinika

dr Slaviša Pejić

specijalista urologije

Dr Slaviša Pejić rođen je 20.03.1975 god. u Sarajevu. Fakultetsko obrazovanje stekao je 2000 god. na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu. U JZU I. Sarajevo zaposlen je na odjeljenju hirurgije od 2000 god., gdje je dobio i specijalizaciju iz urologije. Specijalizaciju iz urologije završio je 2007 god. u Beogradu na Institutu za urologiju i nefrologije KC Srbije, od kada je i član EAU.

dr Vesna Pejić - Naša klinika

dr Vesna Arsić - Pejić

specijalista neurologije

Dr Vesna Arsić-Pejić rođena 03.10.1974. god. u Kraljevu. Fakultetsko obrazovanje stekla je 2000. god. na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu. Nakon završenog fakulteta radila je u SHP DZ Vrnjačka Banja kao ljekar opšte prakse. U JZU I. Sarajevo radi na odjeljenju neurologije od 2002.god., gdje je dobila i specijalizaciju iz neurologije.

dr Ivana Vukobrat Bjelogrlić - Naša klinika

dr Ivana Bjelogrlić Vukobrat

specijalista interne medicine, nefrolog

Dr Ivana Vukobrat Bjelogrlić, rođena je 9.6.1982. godine u Sarajevu. Medicinski fakultet završila je 2008. godine u Foči, potom specijalizaciju iz Interne medicine 2014. godine u Kliničkom centru Republike Srpske u Banjoj Luci, a subspecijalizaciju iz oblasti Nefrologije 2021. godine u Kliničkom centru univerziteta u Sarajevu.

dr Miro Stojanović

specijalista opšte hirurgije i supspecijalista vaskularne hirurgije

Dr Stojanović zaposlen je u Bolnici od 2004. godine, a zbog potreba pacijenata završio je stručno usavršavanje za oblast vaskularne hirurgije i obavlja preglede u Zdravstvenoj ustanovi Naša klinika.

dr Aleksandra Magazin - Naša klinika

dr Aleksandra Magazin

specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

dr Ljiljana Lemez - Naša klinika

dr Ljiljana Lemez

Ijekar porodične medicine i specijalista pneumoftiziolog

Medicinski fakultet završila u Sarajevu, a specijalizaciju u Banja Luci. Radna iskustva započela u Domovima zdravlja: Sarajevo, zatim DZ Pale, DZ Vogošća, a od februara 1996. godine nastavila rad u DZ Istočno Sarajevo, gdje je i penzionisana.

dr Radmila Nogo - Naša klinika

dr Radmila Nogo

specijalista interne medicine, subspecijalista endokrinolog

Rodjena u Sarajevu. Osnovnu školu i Prvu Gimnaziju završila u Sarajevu kao nosilac Srebrene i Zlatne značke "Ognjen Prica". Medicinski fakultet upisala i završila u Sarajevu 1986. godine. Specijalistički ispit Interne medicine položila 2000. godine u Beogradu - BKC, a Subspecijalizaciju Endokrinologije 2004. godine. Od 1994. g radi na Internom odeljenju bolnice Srbija -I. Sarajevo na radnom mjestu spec. Interne Medicine-subspec. Endokrinolog.

dr Biljana Tuševljak - Naša klinika

dr Biljana Tuševljak

specijalista interne medicine, sa desetogodišnjim iskustvom u reumatologiji

dr Milan Damjančević, specijalista interne medicine, endoskopista

dr Milan Damjančević

specijalista interne medicine, endoskopista

Rođen je 1981. godine u Sarajevu. Završio je gimnaziju opšteg smjera u Gacku. Zvanje doktora medicine stekao je na Medicinskom fakultetu u Foči, Univerziteta u Istočnom Sarajevu. 2017. godine položio spec. ispit iz interne medicine, a od 2018. godine se bavi gastroenterologijom i radi endoskopije. Radio u bolnici Srbija u Istočnom Sarajevu od oktobra 2012 do januara 2021.

dr Nada Rabota

specijalista pedijatrije

Zaposlena u bolnici " Srbija".Specijalisticki ispit iz pedijatrije polozila 2015.god.Osim pedijatrijskih pregleda,obavlja i UZ CNS-a. Ultrazvučni pregled mozga je slikovni pregled moždanih struktura. Omogućava prikaz normalnih struktura mozga, anomalija razvoja mozga, upalnih procesa mozga, tumora mozga, raznih vrsta krvarenja u mozgu i hipoksično-ishemične promjene mozga. Velika fontanela predstavlja ,,akustični prozor“, prostor kroz koji se radi pregled. Ultrazvučni pregled mozga može se izvoditi učestalo, u bilo koje vrijeme, bez potrebe za anestezijom. Pretraga je sigurna i pouzdana, brzo izvodljiva i do sada nije dokazan štetni učinak. Indikacije su brojne. Po najnovijim preporukama svakom djetetu bi trebalo uraditi ultrazvuk moždanih struktura po principu screening-a, radi rane detekcije eventualno prisutnih urođenih anomalija.

dr Bojan Golijanin

specijalista opšte hirurgije

dr Olja Turanjanin

specijalista termalne i fizikalne medicine

Diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1996. godine i na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Parmi, Italija 2000. godine. Specijalizaciju iz termalne i fizikalne medicine / medicinske hidrologije završila na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Parmi, Italija 2006. godine. Ljekar sa preko 20 godina radnog iskustva u oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije, od čega 10 godina rada u Rehabilitacionom centru Monticelli Terme Parma, Italija. Od 2010. godine zaposlena je u Liječilištu Reumal u Fojnici, a od 2018. u timu Naše klinike.

Maja Kreštalica

Rođena 14.05.1986 god.u Sarajevu. Srednju medicinsku školu - smjer fizioterapeut, završila 2004. godine u KŠC-u u Sarajevu. Radna iskustva - pripravnički staz obavljala u DZ Saraj Polje, radila za udruženje paraplegičara i cerebralne paralize, u privatnoj ordinaciji "MHS" u Sarajevu, u salonu "Ege". Sad radi u staračkom domu na Mladicama kao njegovateljica i u Našoj klinici kao spoljni saradnik - fizioterapeut.

dr Marko Kovačević

specijalista opšte hirurgije

Rođen 1973. godine u Sarajevu gdje je završio osnovnu i srednju školu. Medicinski fakultet u Foči-Univerzitet Istočno Sarajevo završio 2002. godine. Specijalizaciju iz opšte hirurgije završio 2010. godine i od tada radi u državnoj bolnici Srbija kao specijalista opšte hirurgije. Član Upravnog odbora Udruženja hirurga Republike Srpske.

prim dr Ružica Borović

pedijatar - kardiolog

Rođena je 1975. godine u Bijeljini. Na Medicinskom fakultetu u Beogradu diplomirala je 2000. godine. Specijalizaciju iz pedijatrije završila je 2007. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Magistrirala je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2010 godine. Užu specijalizaciju iz kardiologije završila je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2016. godine. Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske 2019. godine dodijelilo joj je titulu primarijus. Od 2001. godine zaposlena je na Pedijatrijskom odjeljenju JZU „Sveti Vračevi „ u Bijeljini, radi kao pedijatar i subspecijalista dječije kardiologije. Autor je i koaoautor više naučnih i stručnih radova iz oblasti pedijatrije i dječije kardiologije.