Naša Klinika

Naša klinika - ginekološka dijagostika

Ginekološka dijagnostika

Početni pristup ginekološkom bolesniku i opšti dijagnostički postupci za istraživanje ginekoloških tegoba obuhvataju:

Ginekološka istorija, pregled i dijagnostički postupci (PAPA test i ultrazvuk)
Periodični zdravstveni pregled
Istorijat
Sistematski pregled
Dijagnostički laboratorijski postupci.

Iako su drugi aspekti opšteg medicinskog pregleda prepušteni drugim tekstovima, briga o ukupnom zdravlju i dobrobiti pacijenta je obavezna. Sada je općeprihvaćeni dio odgovornosti ljekara savjetovati pacijente da povremeno rade medicinske provjere. Učestalost posjeta varira zavisno o dobi pacijenta i specifičnom problemu.

Periodični zdravstveni pregled pomaže u otkrivanju sljedećih bolesti žena koje su posebno pogodne za ranu dijagnozu i liječenje: dijabetes melitus; infekcija urinarnog trakta ili tumor; hipertenzija; pothranjenost ili pretilost; disfunkcija štitnjače ili tumor; i tumor dojke, abdomena ili zdjelice. Ovi uslovi mogu se otkriti pregledom sistema, s posebnim pitanjima vezanim za nedavne abnormalnosti ili bilo koju varijaciju u funkciji. Određivanje težine, krvnog pristisak i analize mokraće može otkriti varijacije od prethodnog pregleda. Nakon toga treba izvršiti pregled štitne žlijezde, dojki, trbuha i zdjelice, uključujući Papanicolaou (PAPA) razmaz. Preporučuje se i rektalni pregled, a za pacijente starije od 40 godina preporučuje se prikladno upakiran test za okultnu krv. Bolesnici starije dobi (> 50 godina) mogu se podvrgnuti testu krvi na profil lipida, skeniranje gustoće kostiju, ultrazvučni pregled zdjelice i mamografiju. Ljekar bi trebao biti zabrinut zbog stanja koja nisu čisto somatska.

Ukoliko problemi pacijenta ne zahtijevaju usluge psihijatra ili nekog drugog stručnjaka, ljekar bi trebao biti spreman djelovati kao savjetnik i raditi s pacijentom tokom obostrano prihvatljivog vremena kada je moguće saslušati probleme bez žurbe.

Go Back