Naša Klinika

PLASTIČNA HIRURGIJA

dr Nataša Turuntaš, specijalista plastične hirurgije

2003. godine završila Medicinski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu
2005-2010. godine završila specijalizaciju Plastične i rekonstruktivne hirurgije na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu.

2003-2005 Asistent na katendri za Anatomiju u Foči
2010. godine Specijalista u Bolnici “Srbija” Istočno Sarajevo na odjeljenju Hirurgije
Od 2016.godine član tima Naše klinike.

Klinički inicijalni pregled i konsultacije kod PLH:
Operativni tretman manjih benignih i malignih promjena na koži i potkožnom tkivu sa lica i tijela u lokalnoj anesteziji (mladeži, fibromi, ateromi, lipomi, ciste i epiteliomi sa patohistološkim pregledom)

Pregled i previjanje hroničnih ranjavih površina, kao i konsultacije o tretmanu ožiljaka nakon operativnih zahvata.

Ukoliko se pri prvom pregledu pacijent odluči na oprerativni zahvat u cijenu je uključen inicijalni pregled i prvi kontrolni pregled nakon zahvata. Ako se odstranjuju dvije ili više promjena, cijena se koriguje u korist pacijenta, po dogovoru.