Naša Klinika

NEFROLOGIJA

dr Ivana Vukobrat Bjelogrlić, specijalista interne medicine, nefrolog

Dr Ivana Vukobrat Bjelogrlić, rođena je 9.6.1982. godine u Sarajevu. Medicinski fakultet završila je 2008. godine u Foči, potom specijalizaciju iz Interne medicine 2014. godine u Kliničkom centru Republike Srpske u Banjoj Luci, a subspecijalizaciju iz oblasti Nefrologije 2021. godine u Kliničkom centru univerziteta u Sarajevu. Radila je kao pomoćnik direktora u KPZ Kula, pri Ministarstvu Pravosuđa RS od 2008 g. radi u opštoj bolnici JZU Srbija od februara 2010. godine. Angažovana je i kao internista nefrolog u privatnoj specijalističkoj poliklinici Naša Klinika. Učestvovala je u brojnim kongresima kao autor a kao koautor u nekoliko objavljenih naučnih radova u stranim časopisima.

Nefrologija kao dio interne medicine bavi se bolestima i poremećajima bubrega i mokraćnog sistema. Te se bolesti, posebno one hroničnog toka, vrlo  često očituju s malo znakova i simptoma zbog čega se teško otkriju ili se dijagnoza postavlja kasno, u napredovalom stadiju bolesti. Neke od najčešćih internističkih bolesti kao što su to povišeni pritisak i dijabetes mogu dovesti do teškog oštećenja bubrega (hronične bolesti bubrega), kada život nije moguć bez nadomjesne terapije (dijalize ili transplantacije). Zbog faktora građe i funkcije, bubreg je izložen oštećenjima u brojnim bolestima koje primarno ne pripadaju području nefrologije (autoimune bolesti, hematološke bolesti, bolesti probavnog sistema itd.), međutim zahvaćenost bubrega može pogoršati prognozu bolesti i komplikovati liječenje.

Neke od bolesti koje direktno ne ugrožavaju život kao što su to npr. ponavljajuće bakterijske infekcije mokraćnog sustava, bitno utiču na kvalitet života i razlogom su čestog uzimanja antimikrobne terapije sa svim njezinim posljedicama. Kod takvih je pacijenata potrebna detaljna obrada kako bi se pokušalo prepoznati i otkloniti uzrok bolesti i faktore koji joj pogoduju.  Genetske bolesti bubrega češće su nego što se to prije mislilo i znalo, a mogućnosti njihova otkrivanja danas su značajno bolje.

Kako izgleda pregled bubrega i mokraćnog sistema?

Na temelju kompletnog internističkog pregleda (anamneza i fizikalni pregled) i uvida u postojeću zdravstvenu dokumentaciju u Našoj klinici postavljamo dijagnozu bolesti, objašnjavamo patološki nalaz mokraće, krvi ili metode oslikavanja, te dajemo mišljenje. Kad konačna dijagnoza nije poznata, otvaramo diferencijalnu dijagnozu, predlažemo plan pretraga i nakon što se ustanovi o kojoj se bolesti radi, plan liječenja. Kod bolesnika s visokim pritiskom nastojat ćemo ustanoviti ima li povišeni pritisak prepoznatljiv uzrok (sekundarna hipertenzija), u kojoj su mjeri oštećeni ciljni organi (srce, krvne žile, bubreg, mozak), te, ukoliko je dosadašnje liječenje neuspješno ili lijekovi uzrokuju nuspojave, predložiti ćemo liječenje koje ima za cilj ne samo regulaciju pritiska već, ako je moguće, zaustavljanje oštećenja ciljnih organa i pogoršanje metaboličkih pokazatelja.

Ženama koje žele zatrudnjeti a imaju visoki pritisak i/ili hroničnu bolest bubrega protumačiti ćemo koje rizike za njihovo zdravlje i zdravlje djeteta nosi trudnoća i ako je primjereno, prilagoditi terapiju.

U slučaju kada je funkcija bubrega jako oštećena što znači da je hronična bolest bubrega toliko napredovala da je život nemoguć bez nadomjesne terapije, predložit  ćemo najbolji način nadomjesnog liječenja (transplantacija, peritoneumska ili hemodijaliza) uvažavajući pritom mišljenje, želje i mogućnosti bolesnika. Za takav osobni (personalizirani) pristup svakom bolesniku osigurati ćemo potrebno vrijeme, iskoristiti vlastito iskustvo i znanje stečeno dugogodišnjim radom, učenjem i praćenjem medicinske literature.

Također pružamo usluge savjetovanja Nefroloških dijaliznih pacijenata.