Naša Klinika

KARDIOLOGIJA

dr Bojan Pejović, specijalista interne medicine, subspecijalista kardiologije

dr Marko Bukša, internista kardiolog

Kardiološki tim Naše klinike na čelu sa dr Bojanom Pejovićem, specijalistom interne medicine, subspecijalistom kardiologije, stručnjakom sa dugogodišnjim iskustvom iz oblasti kardiologije, bavi se prevencijom, dijagnostikorn i liječenjem srčanih bolesti i bolesti perifernih krvnih sudova.
Vršimo dijagnostičku obradu pacijenata sa povišenim krvnim pritiskom, srčanom slabosti, valvularnih bolesti srca, poremećaja srčanog ritma, ishemijske bolesti srca te bolesti perifernih arterija i vena. Takođe vršimo dijagnostiku i liječenje faktora rizika za kardiovaskularne bolesti (neregulisane vrijednosti šećera i masnoća u krvi).

Kardiološki kabinet pruža sljedeće medicinske usluge:
– kardiološki pregled sa EKG-om
– ultrazvučni pregled srca
– kontinuirani Holter EKG monitoring 24h

 

Marko Bukša rođen 25.04.1943. u Sarajevu.
U penziju je ispraćen kao redovan profesor Medicinskog fakulteta univerziteta u Sarajevu i redovni je član Medicinske Akademije Bosne i Hercegovine od 2009. Osnovnu školu i klasičnu gimnaziju je završio u Sarajevu. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Sarajevu 8.2.1968.
Specijalistički ispit iz interne medicine je položio na Klinici za bolesti srca reumatizam u Sarajevu 1976. godine, 1988. je obranio doktorsku disertaciju ma Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Radnu aktivnost je započeo u Domu zdravlja u Brezi gdje je radio u Školskoj poliklinici, Dijagnostičkom centru, te u Stanici za hitnu medicinsku pomoć.
Od 1974 je radio na Klinici za bolesti i reumatizam Univerzitetskog Medicinskog Centra u Sarajevu. U periodu od 1977 do 1979 je radio kao internist u bolnici u Zaviji u Libiji u okviru pomoći Jugoslavije prijateljskoj nesvrstanoj Libiji. Godine 1976. izabran je za asistenta na Internoj katedri Medicinskog fakulteta u Sarajevu, a 2009. je penzionisan u zvanju redovnog profesora. Iste godine je izabran za redovnog člana Medicinske akademije BiH.

Od povratka iz Libije 1979 počeo se baviti ehokardiografijom, tada novom dijagnostičkom disciplinom, tako da se može smatrati doajenom ove dijagnosticko metode u BiH. Bio je na nizu ehokardiografskih kurseva usavršavanja na poznatim klinikama u Jugoslaviji i inostranstvu kod najistaknutijih stručnjaka iz te oblasti, između ostalih u Zagrebu, Beogradu, Leeds-u u Engiskoj, te u Mainz-u u Njemačkoj.

Bio je aktivni učesnik niza kardioloških i ehokardiografskih simpozijuma i kongresa. Objavio je preko stotinu stručnih i naučnih radova, te kongresnih objavljenih sažetaka u zemlji i inozemstvu. 2011. godine su radovi iz oblasti tumora bili najposjećeniji radovi u svjetskoj literaturi, kad je imao radove na
prvom, drugom i petom mjestu po broju pregleda na internetu. Na osnovu toga je bio pozivan da kao predavač učestvuje na nizu kardioloških stručnih sastanaka u Kanadi, SAD-u, Kini, Indiji itd.

Autor je jedne monografije, te koautor 6 knjiga iz kardiologije i interne medicine. Bio je recenzent 6 knjiga i udžbenika iz oblasti interne medicine i kardiologije.

Niz godina je bio predavač na školama ultrazvuka Univerziteta u Sarajevu, te na Školi ehokardiografije u Tuzli.
Niz godina je bio član Predsjedništva udruženja kardiologa BiH, te predsjednik radne grupe za ehokardiografiju Udruženja kardiologa BiH. Član je Europskog kardiološkog udruženja od 1997.
2000. godine je dobio titulu europskog kardiologa, a 2002. prestižnu titulu Fellow of Europian Society of Cardiology (FESC).
Sada je Emeritus FESC.