Naša Klinika

INTERNA MEDICINA

dr Ivana Vukobrat Bjelogrlić, specijalista interne medicine, nefrolog

Dr Ivana Vukobrat Bjelogrlić, rođena je 9.6.1982. godine u Sarajevu. Medicinski fakultet završila je 2008. godine u Foči, potom specijalizaciju iz Interne medicine 2014. godine u Kliničkom centru Republike Srpske u Banjoj Luci, a subspecijalizaciju iz oblasti Nefrologije 2021. godine u Kliničkom centru univerziteta u Sarajevu. Radila je kao pomoćnik direktora u KPZ Kula, pri Ministarstvu Pravosuđa RS od 2008 g. radi u opštoj bolnici JZU Srbija od februara 2010. godine. Angažovana je i kao internista nefrolog u privatnoj specijalističkoj poliklinici Naša Klinika. Učestvovala je u brojnim kongresima kao autor a kao koautor u nekoliko objavljenih naučnih radova u stranim časopisima.

 

Interna medicina je grana medicine koja se bavi problemima i bolestima unutrašnjih organa. Interna medicina se naziva “kraljicom medicine”, jer predstavlja osnovu mnogih daljnjih subspecijalizacija odnosno grana medicine uže specijalizovanih za pojedine organe ili organske sisteme kao npr. endokrinologija (bolesti žlijezda s unutranjim izlučivanjem kao što su štitnjača, nadbubrežne žlijezde, spolne žljezde i njihovi proizvodi hormoni), kardiologija (bolesti srca i krvnih žila), pulmologija (bolesti pluća i dišnih organa), nefrologija (bolesti bubrega i mokraćnog sistema), gastroenterologija (bolesti probavnih organa).

 

Internistički pregled je pregled kod kojeg ljekar specijalist interne medicine tokom razgovora uzima detaljne podatke od pacijenta uključujući prijašnje bolesti, bolesti u porodici kao i razlog dolaska(anamneza). Potom obavlja i detaljni klinički pregled koji obuhvata inspekciju, palpaciju, perkusiju i auskultaciju što znači da će ljekar utvrditi kakvo je opšte stanje pacijenta. Po zavšenom razgovoru i pregledu u dogovoru s pacijentom odlučit će o daljnjim potrebnim pretragama ili pregledima.

U Našoj klinici internist obavlja i sistematske preglede čiji je opseg i sadržaj prilagođen životnoj dobi, polu i postojećim zdravstvenim problemima pacijenata. Osnovi sistematski pregled uključuje kompletnu analizu krvi i urina, klinički pregled sa EKG-om i ultrazvuk organa trbušne šupljine.

Preoperativni pregled i mišljenje internista sastavni su dio uobičajene predoperativne pripreme kod kirurških zahvata. Prema uputama nadležnog hirurga pacijent obavlja laboratorijsku obradu, RTG snimanje srca i pluća, EKG i sl. (zavisno o zahvatu) te sa gotovim nalazima može doći u polikliniku na pregled i mišljenje internista ili pretrage može obaviti kod nas.

Ukoliko imate puno nalaza, nerazjašnjenu dijagnozu ili niste zadovoljni dosadašnjim tokom liječenja u Našoj klinici možete zatražiti konzilijarni pregled – kardiologa, nefrologa, reumatologa, endokrinologa pulmologa, infektologa, neurologa-iz oblasti internističkih disciplina.

Infektologija

dr Ljiljana Salata, specijalista infektologije

Dr Salata Ljiljana u Našoj klinici obavlja ambulantne preglede iz domena infektologije:

– pregled specijalsite infektologa( respiratorne infekcije, infekcije i intoksikacije digestivnog sistema, infekcije jetre, urinarnog trakta, kože, osipne groznice, infekcije herpes virusima, zoonoze, parazitarna oboljenja, infekcije izazvane spirohetama, gljivičen infekcije kao i obradu posebnih kliničkih sindroma)
-tumačenje laboratorijskih i mikrobioloških analiza
-postavljanje indikacija za PCR, serološke analize i aviditet
-prevencija, dijagnostika i terapija infektivnih bolesti

Dr Ljiljana Salata trenutno je zaposlena u Opštoj bolnici Abdulah Nakaš Sarajevo kao šef sektora za visoko kontagiozne bolesti.
Ranija radna iskustva:
– JZU Bolnica “Srbija”, Istočno Sarajevo, specijalista infektologije (mart 2017.)
– Bolnica Istočno Sarajevo, specijalizant infektologije (novembar 2012. – februar 2017.)
– Specijalizantski staž obavljen u ustanovama Klinički centar Banja Luka i Klinički centar Srbije, Beograd
– Dom zdravlja Zvornik, doktor medicine, Služba hitne medicinske pomoći
– Kazneno popravni zavod Foča, pomoćnik direktora za medicinska pitanja
– Gimnazija i srednja stručna škola Petar Kočić, Zvornik (predavač na predmetima Hirurgija I Zdravstvena njega)
– Dom zdravlja Zvornik (Služba porodične medicine i Služba hitne hitne medicinske pomoći)
– Dom zdravlja Trebinje (Služba porodične medicine – volontiranje)
Obrazovanje
– Specijalista infektologije (mart, 2017.), Medicinski fakultet Foča
– Stručni ispit (decembar, 2009.), Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS
– Diplomirani doktor medicine (decembar, 2009.), Medicinski fakultet Foča

Seminari i kursevi
– Učešće u kontinuiranoj medicinskoj edukaciji u zemlji i inostranstvu neophodnoj za obnovu licence za rad u periodu od sticanja diplome doktora medicine do sada.
– Prisustvo najvažnijim skupovima specijalista infektologije na području regiona, od sticanja zvanja.

Profesionalno članstvo: Udruženje infektologa Srbije
Stručne aktivnosti: aktivno učestvovanje na predavanjima u zemlji i inostranstvu. Bila je saradnik u knjizi Atlas infektivnih bolesti autora Eleonore Gvozdenović 2016. godine. Kao važnije aktivnosti navodi sljedeće: Trening asertivne komunikacije namjene za specijaliste infektologije, Predavač na temu Šta znamo o morbilima, Predavač na temu Groznica Zapadnog Nila, Kurs medicinskog pisanja, Predavač na temu Antibiotski kolitisi, bolje spriječiti nego liječiti, Edukativna predavanja na temu polno prenosivih bolesti u sedmici borbe protiv HIV/AIDS-a, aktivno učestvuje u promociji zdravlja. U toku pandemije sa odabranom grupom saradnika napisala je Interni protokol za liječenje pacijenata oboljih od COVID-19.