Naša Klinika

INFEKTOLOGIJA

dr Ljiljana Salata, specijalista infektologije

Dr Salata Ljiljana u Našoj klinici obavlja ambulantne preglede iz domena infektologije:

– pregled specijalsite infektologa( respiratorne infekcije, infekcije i intoksikacije digestivnog sistema, infekcije jetre, urinarnog trakta, kože, osipne groznice, infekcije herpes virusima, zoonoze, parazitarna oboljenja, infekcije izazvane spirohetama, gljivičen infekcije kao i obradu posebnih kliničkih sindroma)
-tumačenje laboratorijskih i mikrobioloških analiza
-postavljanje indikacija za PCR, serološke analize i aviditet
-prevencija, dijagnostika i terapija infektivnih bolesti

Dr Ljiljana Salata trenutno je zaposlena u Opštoj bolnici Abdulah Nakaš Sarajevo kao šef sektora za visoko kontagiozne bolesti.
Ranija radna iskustva:
– JZU Bolnica “Srbija”, Istočno Sarajevo, specijalista infektologije (mart 2017.)
– Bolnica Istočno Sarajevo, specijalizant infektologije (novembar 2012. – februar 2017.)
– Specijalizantski staž obavljen u ustanovama Klinički centar Banja Luka i Klinički centar Srbije, Beograd
– Dom zdravlja Zvornik, doktor medicine, Služba hitne medicinske pomoći
– Kazneno popravni zavod Foča, pomoćnik direktora za medicinska pitanja
– Gimnazija i srednja stručna škola Petar Kočić, Zvornik (predavač na predmetima Hirurgija I Zdravstvena njega)
– Dom zdravlja Zvornik (Služba porodične medicine i Služba hitne hitne medicinske pomoći)
– Dom zdravlja Trebinje (Služba porodične medicine – volontiranje)
Obrazovanje
– Specijalista infektologije (mart, 2017.), Medicinski fakultet Foča
– Stručni ispit (decembar, 2009.), Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS
– Diplomirani doktor medicine (decembar, 2009.), Medicinski fakultet Foča

Seminari i kursevi
– Učešće u kontinuiranoj medicinskoj edukaciji u zemlji i inostranstvu neophodnoj za obnovu licence za rad u periodu od sticanja diplome doktora medicine do sada.
– Prisustvo najvažnijim skupovima specijalista infektologije na području regiona, od sticanja zvanja.

 

Profesionalno članstvo: Udruženje infektologa Srbije
Stručne aktivnosti: aktivno učestvovanje na predavanjima u zemlji i inostranstvu. Bila je saradnik u knjizi Atlas infektivnih bolesti autora Eleonore Gvozdenović 2016. godine. Kao važnije aktivnosti navodi sljedeće: Trening asertivne komunikacije namjene za specijaliste infektologije, Predavač na temu Šta znamo o morbilima, Predavač na temu Groznica Zapadnog Nila, Kurs medicinskog pisanja, Predavač na temu Antibiotski kolitisi, bolje spriječiti nego liječiti, Edukativna predavanja na temu polno prenosivih bolesti u sedmici borbe protiv HIV/AIDS-a, aktivno učestvuje u promociji zdravlja. U toku pandemije sa odabranom grupom saradnika napisala je Interni protokol za liječenje pacijenata oboljih od COVID-19.