Naša Klinika

FIZIKALNA MEDICINA

dr Aleksandra Magazin Golijanin

Fizikalna medicina i rehabilitacija (fizijatrija), grana je medicine koja se bavi prevencijom dijagnozom, liječenjem i rehabilitacijom pacijenata sa različitim oštećenjima koštano-zglobnog mišićno-nervnog sistema, pri čemu se koristi fizikalnim metodama. Posebnu pažnju posvećuje ponovnom uspostavljanju izgubljenih funkcija i sposobnosti.

STANJA KADA SE TREBA OBRATITI FIZIJATRU
-Bolovi i napetost u vratu, bolovi i trnjenje u rukama
-Bolovi u donjem dijelu leđa tj. slabinskoj kičmi, bolovi i trnjenje u jednoj ili obje noge
-Bolovi u grudnoj kičmi, bolovi između lopatica, interkostalne neuralgije
-Bolno rame, tzv “smrznuto rame”
-Bolovi u predjelu lakta, tzv. teniski takat ili golferski lakat
-Bolovi periferim zglobovima (koljenima , kukovima, sitnim zglobovima šaka)

-Bolovi u stopalu, bolovi u peti, petni trn
-Stanja posle povreda preloma (sportske povrede)
-Osteoporoza prevencija liječenje
-Sva bolna stanja LMA (kičma zglobovi,mišići)

Pregled fizijatra obuhvata opšti pregled specijalni dio pregleda.
-U opštem dijelu pregleda ljekar će se maksimalo posvetiti razgovoru sa pacijentom i uzeti anamnezu: lične podatke, primarne tegobe pacijenta, eventualne ranije bolesti hirurške intervencije, podatke o početku razvoju sadašnje bolesti, kao porodičnu anamnezu.

U specijalnom (kliničkom) dijelu pregleda ljekar vrši procjenu funkcionalnog stanja pacijenta tako sto ispituje stav i držanje tijela, hod, aktivnu j pasivnu pokretljivost kičme i svih zglobova, refleksnu aktivnost, senzibilitet, tonus, trofiku snagu mišića, stanje periferne cirkulacije, test aktivnosti dnevnog života (ADŽ test) kada je to potrebno.