Naša Klinika

VASKULARNA HIRURGIJA

dr Miro Stojanović, specijalista opšte hirurgije i supspecijalista vaskularne hirurgije

dr Miro Stojanović, Naša klinika, vaskularna hirurgija

Dr Stojanović zaposlen je u Bolnici od 2004. godine, a zbog potreba pacijenata završio je stručno usavršavanje za oblast vaskularne hirurgije i obavlja preglede u Zdravstvenoj ustanovi Naša klinika.

Vaskularna hirurgija je medicinska specijalnost i grana hirurgije koja se bavi hirurškim liječenjem bolesti krvnih sudova izuzev krvnih sudova lobanje, mozga, kičmene moždine, kičme kojim se bavi neurohirurgija i krvnih sudova srca kojim se bavi kardiohirurgija.

Indikacije za upućivanje vaskularnom hirurgu:

 

  • Aneurizma trbušne aorte
  • Proširene vene
  • Bolesti venskog sistema kao i arterijske bolesti krvnih sudova ekstremiteta
  • Povrede krvnih sudova
  • Periferna arterijska okluzivna bolest
  • Kreiranje arteriovenskih fistula, kao i plasiranje trajnih vaskularnih katetera za hemodijalizu
  • Aneurizma arterija
  • Disekcija aorte