Naša Klinika

PSIHOTERAPIJA

mr Dara Janković, akreditovani psihološki savjetnik, psihoterapeut

Dara Janković, rođena 17. novembar 1979. godine.

Studirala na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu,
Filozofski fakultet Pale.
Magistrirala na Filozofskom fakultetu Novi Sad (naslov rada: „Uloga pedagoga u rehabilitaciji i
resocijalizaciji psihijatrijskih pacijenata“)

2018. – 2020. O.L.I. Centar za Integrativnu Psihodinamsku Psihoterapiju,
Od 2019. Nacionalni i evropski sertifikovan psihološki savjetnik OLI metoda
2020. – 2022. pohađala O.L.I. Centar za Integrativnu Psihodinamsku Psihoterapiju, Savjetovanje i
Koučing, Novi Sad

2004. – 2017. radila na Psihijatrijskoj klinici Sokolac
Odsjek za rehabiltaciju , kao glavni radnookupacioni terapeut
(psihosocijalna rehabilitacija i resocijalizacija forenzičkih pacijenata,
individualni i grupni psihoterapijski rad i psihološko savjetovanje)

“Psihoterapija je traganje za istinom o sebi …”

Psihoterapija je metod i proces u kojem jedna osoba pomaže drugoj da ostvari određene promjene u ponašanju i ličnosti. To je proces koji se odvija u susretu stručnjaka i klijenta, koji traje određeno vrijeme, a vodi se na osnovu stručnih, zakonskih i etičkih pravila.

Srž tog odnosa je u tome da je jedna osoba, (pacijent), u stanju određenog nesklada i traži stručnu pomoć u ostvarivanju određenih promjena, dok je druga osoba obučena i sposobna da joj u tome pomogne. Osoba u ulozi klijenta dolazi na terapiju zbog određene patnje, zbog nečega što čini da se osjeća loše i da želi promjenu. Motiv klijenta za ulaženje u proces psihoterapije ne mora biti samo prevazilaženje nekog problema, neke neadekvatnosti ili smanjivanje patnje. U psihoterapijski proces se uključuju i ljudi koji žele da “rade na sebi”, da poboljšaju kvalitet života, sopstvenu kreativnost, spontanost, razvoj, da bolje upoznaju sebe. 

Najvažniji vid psihoterapijskog odnosa jesu emocije koje nastaju u tom jedinstvenom odnosu izmedju dvoje ljudi koji imaju isti cilj, ali različite uloge. Koristeći empatiju (saosjećanje) kao sredstvo, psihoterapeut dolazi do istinitog razumijevanja onoga što se zbiva u klijentu, i onda mu to prenosi na njemu prihvatljiv i adekvatan način. To podrazumijeva prilagođavanje klijentovom trenutnom stanju i sposobnostima da prenesenu poruku razumije.

Suština psihoterapije je da klijent, uz pomoć terapeuta, dodje do razumijevanja samog sebe, tj. uzroka svojih problema. Na taj način klijent dolazi do mogućih rješenja analizirajući ih sa terapeutom.

Ukratko, psihoterapija je:

 • proces učenja i sticanja uvida o sopstvenim stanjima, osjećanjima, mislima, raspoloženjima i ponašanjima i
 • proces  psihičkog jačanja osobe koja se suočava sa određenim životnim problemima i teškoćama (proces prelaska iz neželjenog u željeno stanje).

Psihoterapijski rad sa klijentima je integrativan i primjenjuju se tehnike različitih psihoterapijskih pravaca (psihoanalize, geštalt terapije, transakcione analize, psihodrame, N.L.P., sistemske porodične terapije, tjelesnih terapija, R.E.B.T, shema terapije, EMDR, rad sa snovima). Psihoterapijski rad je usmjeren na razvoj, ali i otklanjanje prepreka/blokada koje su dovele do stagnacije u razvoju sledećih bazičnih emotivnih sposobnosti:

1) Sposobnosti za neutralizaciju i mentalizaciju – razboritost psihe.  Ukoliko osoba nema razvijenu neutralizaciju ona je u vlasti svojih nagona („kao bez glave“), impulsivna, iracionalna i neartikulisana.

2) Cjelovitost „objekta“- lijepak psihe. Ako osoba nema  sposobnosti za cjelovito doživljavanje druge osobe („objekta“) doživljaji osobe su rascijepljeni na crno-bijeli svijet dobra i zla;

3) Konstantnost objekta – stabilizator psihe. Nedostatak konstantnosti objekta uzrokuje nestabilnu i osobu zavisnu od drugih;

4) Tolerancija na ambivalenciju – usmjerivač psihe. Bez ove sposobnosti osoba je neodlučna, ne može da se opredijeli i odluči.;

5) Tolerancija na frustraciju – imunitet psihe. Bez ove sposobnosti osoba nije imuna na frustracije koje su sastavni dio života, ljubavi i rada, “puca pod pritiskom” ;

6) Volja – motor psihe. Osobu bez volje karakteriše nedostatak energije neophodan za realizaciju sopstvenih želja i ciljeva;

7) Inicijativa – pokretač psihe. Bez inicijative osoba je reaktivna, za pokretanje joj je potreban neko drugi, ne može sama.

Bez razvijene bilo koje od pomenutih sposobnosti je jako teško živjeti, voljeti i raditi.

Zato, ukoliko:

 • imate problem na polju emocija, komunikacije, odnosa sa drugima (partnerima, prijateljima, saradnicima i dr.), vaspitavanju i odnosu sa djecom,
 • zabrinuti ste ili strahujete,;
 • želite pronaći bolje načine za prevazilaženje i rješavanje problema (imate nedostatak samopouzdanja, nedostatak motivacije, previse nagomilanog stresa, često ste bezvoljni, neraspoloženi);
 • želite se rasteretiti od nepodnošljive napetosti i unutrašnjeg pritiska;
 • želite promijeniti štetne obrasce mišljenja i ponašanja;
 • osoba ste sa smetnjama mentalnog zdravlja – poremećaj ličnosti (zavisni, granični, izbjegavajući, paranoidni,, narcistički, opsesivno-kompulzivni, histrionični i antisocijalni, šizoidni i šizotipni poremećaj ličnosti, PTSP, anksioznost i napad panike, depresija, bolesti zavisnosti – alkoholizam, narkomanija, zavisnost od kockanja);
 • imate potrebu za izražavanjem osjećanja;
 • potrebna Vam je socijalna podrška;
 • želite raditi na sebi (lični rast i razvoj, povećanje sopstvene moći);
 • cilj Vam je dublje razumijevanje sopstvenih odnosa i iskustava;
 • jednostavno Vam je potreban razgovor i razumijevanje.

Uz punu privatnost i povjerljivost, sesiju možete zakazati ili potražiti vise informacija putem tel. br.: 065/705-941   065/155-562  057/344-988