Naša Klinika

NEUROLOGIJA

dr Vesna Arsić – Pejić, specijalista neurologije

Dr Vesna Arsić-Pejić rođena 03.10.1974. god. u Kraljevu. Fakultetsko obrazovanje stekla je 2000. god. na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu. Nakon završenog fakulteta radila je u SHP DZ Vrnjačka Banja kao ljekar opšte prakse. U JZU I. Sarajevo radi na odjeljenju neurologije od 2002.god., gdje je dobila i specijalizaciju iz neurologije. Specijalizaciju iz neurologije završila je 2009. god. u Beogradu na Institutu za neurologiju KC Srbije. Trenutno je zaposlena na odjeljenju neurologije JZU  I. Sarajevo kao specijalista neurologije. Šef je odjeljenja za neurologiju JZU Bolnice Srbija Istočno Sarajevo od septembra 2012.g. Član je Udruženja neurologa Srbije i Udruženja neurologa Republike Srpske.

Dodatne edukacije:

– Transkranijalni Doppler

– Doppler krvnih sudova vrata.

Neurološki pregled obuhvata:

  • pregled moždanih (kranijalnih) živaca
  • procjenu snage tonusa i mišićnih refleksa kako bi se utvrdilo da li postoje povrede motornih nerava  koje izazivaju paralizu ili slabost mišića
  • procjena koordinacije pokreta, procjenu poremećaja senzibiliteta
  • testove za procjenu kognitivnih sposobnosti (teškoće sa pamćenjem, koncentracijom, mogućnosti prisjećanja i pamćenja)
  • dopler krvnih sudova vrata
  • transkranijalni dopler (dopler krvnih sudova mozga)
  • terapiju neuropatskog  bola

Potrebno je zakazati neurološki pregled ako imate sljedeće simptome:

  • učestale glavobolje, nesvjestice i vrtoglavice, nestabilan hod, problem sa ravnotežom i koordinacijom, trnjenje lica, ruku i nogu, probleme sa pamćenjem, slabost u mišićima, poremećaj govora, poremećaj hoda, nevoljni pokreti, poremećaj vida (duple slike, zamućenje vida, prolazno sljepilo), bolovi u kičmi.