Naša Klinika

KUĆNA POSJETA

dr Ljiljana Lemez, ljekar porodične medicine i specijalista pneumoftiziolog

Dr Ljiljana Lemez, rođena 1956. godine u Sarajevu, Ijekar porodične medicine i specijalista
pneumoftiziolog.

Medicinski fakultet završila u Sarajevu, a specijalizaciju u Banja Luci.
Radna iskustva započela u Domovima zdravlja: Sarajevo, zatim DZ Pale, DZ Vogošća, a od februara 1996. godine nastavila
rad u DZ Istočno Sarajevo, gdje je i penzionisana.
Redovno učestvovala na svim edukacijama iz porodične medicine i pneumoftiziologije.

Kao Ijekar porodične medicine i pneumoftiziolog u Našoj klinici obavlja ambulantne
preglede i preglede na kućnoj adresi, i to:

– Prvi i kontrolni pregled po sistemima
– Dijagnostika i liječenje akutnih poremećaja zdravlja
– Kontrola i praćenje hroničnih poremećaja zdravlja
– EKG i laboratorijska dijagnostika
– Intervencije i procedure davanja parenteralne terapije(davanje injekcija i infuzija)
– Obrada rana
– Očitanje snimka pluća
– Spirometrija
– Konsultacije i savjeti Ijekara
– Izdavanje potvrde o zdravstvenom stanju pacijenta